آموزش های حرفه ای در حوزه مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار

برای حرفه‌ای شدن حرفه‌ای آموزش ببینید
6235
دقیقه آموزش کاربردی
9
دوره آموزشی
3
استاد مجرب

نظرات مشتریان

مشاهده تمام نظرات

مرکز مشاوره و مدیریت پروژه آلفا

مرکز مدیریت پروژه آلفا