دسته‌بندی نشده

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) چیست؟

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) مجموعه ای از تکنیکها و ابزارهای مورد استفاده در مدیریت پروژه می باشند که با هدف جمع آوری و ساماندهی اطلاعات موجود در یک پروژه طراحی و اجرا میگردند و مدیران پروژه ها از این ابزار ها و تکنیک ها برای جمع آوری، یکنواخت سازی و توزیع اطلاعات به شکل الکترونیکی استفاده می کنند. سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) می توانند در سطوح بالا و پایین مدیریتی و اجرایی در پروژه ها (شامل کلیه افراد شاغل و تاثیرگذار در پروژه) برای ارتباط با یکدیگر استفاده شوند. سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) کمک شایانی به برنامه ریزی و مدیریت زمان، اجرا و فرآیند اتمام پروژه (Closing) میکنند. در هنگام برنامه ریزی فرآیندهای پروژه، مدیران پروژه میتوانند از ابزار PMIS برای برآورد بهترهزینه ها و بودجه استفاده نمایند.

🔶🔹اهداف ( PMIS )
– ایجاد یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای پروژه ها
– تهیه و تدارک اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری مدیریتی
– دسترسی آسان به اطلاعات پروژه توسط کاربران
– بالا بردن سرعتگردش اطلاعات
– بالا بردن سطح امنیت اطلاعات پروژه
– استفاده از گزارشات متنوع و مفید
– ایجاد سیستم مستند سازی مفید پروژه
– بهبود کارایی و اثر بخشی پروژه
– تطبیق پذیری با فرآیند های سازمان و ارتباط با بقیه سیستمهای سازمانی
– پشتوانه اطلاعاتی جهت استفاده از اطلاعات بقیه پروژهای سازمان
– تمرکز زدایی از جهت مدیریت چندین پروژه در سایتهای مختلف و تسهیل ارتباط

PMIS در چرخه‌ی عمر مدیریت پروژه

تشخیص کارکردهای PMIS و نحوه ارتباط آن‌ها با چرخه‌ی عمر مدیریت پروژه بسیار مهم است. این کارکردها در چهار حیطه‌ی اولیه عمل می‌کنند:

-تثبیت خط مبنای پروژه: شامل تثبیت محدوده، برنامه‌ی زمانی و برنامه‌ی هزینه

-مدیریت کالا: شامل تسریع پاسخگویی به درخواست‌های خرید، ردیابی تحویل کالا، و کنترل موجودی

-اندازه‌گیری عملکرد: که شامل نظارت بر وضعیت پروژه ،تجزیه و تحلیلانحراف از وضعیت مطلوب، ارزیابی میزان بهره وری،وپیش‌‌بینیروندها می‌باشد.

-گزارش‌دهی: شامل بازنگری بودجه، به روزرسانی و اصلاح برنامه‌های زمان‌بندی، آنالیز روش‌های جایگزین در برنامه ریزی و اجرا و پیشنهاد اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.