شناخت و تحلیل مساله با ابزار کوه یخ

شناخت و تحلیل مساله با ابزار کوه یخ

 

شناخت و تحلیل مساله با ابزار کوه یخ

بسیاری از مسایل، رویدادها و حوادثی که هر روزه در اطرافمان اتفاق می‌افتند، با وجود اینکه ممکن است ساده و واضح به نظر برسند، ریشه‌های عمیقی دارند که دیده نمی‌شوند.

تاخیر در تحویل سفارش مشتری

حادثه در محل کار

سقوط هواپیما

آتش سوزی در جنگل

انقراض یک گونه از حیوانات

افزایش قیمت گوشت

شکل گیری یک اعتراض خیابانی

کارنامه ضعیف یک دانش آموز

تنش در روابط دو کشور

تمام این مسایل و موارد بسیار دیگری به خوبی توسط ابزار کوه یخ قابل تحلیل هستند.

ابزار کوه یخ یکی از ابزارهای شناخته شده و پر کاربرد تفکر سیستمی است که با روشی ساده، کمک می‌کند به لایه‌های پنهان مسایل، رویدادها و حوادث پی ببریم.

چرا کوه یخ؟

کمتر از ۱۰ درصد از یک کوه یخ روی آب است و با چشم دیده می‌شود.

بسیاری از مسایلی که با آنها مواجه هستیم هم به همین صورت هستند.

بخش کوچکی از آنها به طور معمول قابل مشاهده هستند.

اما یک متفکر سیستمی، به دنبال آن است که بتواند ۹۰ درصد پنهان را هم مشاهده کند.

 

ابزار کوه یخ، به روشی اشاره دارد که به ما کمک می‌کند بخش پنهان مسایل را بشناسیم.

دیدگاه‌ها ۰