مدیریت پورتفولیو به زبان ساده

مدیریت پورتفولیو به زبان ساده

مدیریت پورتفولیو به شکل کلی به مدیریت مجموعه‌ای از پروژه‌ها یا برنامه‌های سازمانی می‌پردازد که هدف آن بهبود کارایی و بهره‌وری سازمان در طولانی مدت است.

اگر سازمانی بخواهد پروژه‌های خود را مدیریت کند، بهتر است ابتدا به‌طور جامع به تمامی پروژه‌های سازمانی نگاه کند و بر اساس اهداف سازمان، اولویت‌های هر پروژه را مشخص کند. به عبارت دیگر، می‌توان با سنجیدن پروژه‌های مختلف، از آن‌ها برای مطابقت با هدف سازمانی استفاده کرد.

سپس باید مشخص شود که کدام پروژه‌ها قابلیت انجام با توجه به توانایی‌ها و منابع سازمان دارند. به عنوان مثال، پروژه‌هایی که هدفشان برای سازمان اولویت بالاتری دارد، در اولویت اول قرار می‌گیرند. پروژه‌های دیگر نیز ممکن است در اولویت‌های پایین‌تری قرار گیرند یا به‌طور کامل لغو شوند.

سازمان باید برای هر پروژه ابتدا یک برنامه زمانبندی و منابع آن را تعیین کند. پس از آن، به مرور زمان، پروژه‌ها بر اساس پیشرفت آن‌ها و هزینه‌های انجام شده، بررسی و ارزیابی می‌شوند.

در نهایت، مدیریت پورتفولیو در بیشتر موارد مربوط به مدیریت اثربخشی منابع سازمان است. با دقت به مدیریت پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف، سازمان قادر خواهد بود بهبود کارایی خود را در طولانی مدت ایجاد کند.

مدیریت پورتفولیو به مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با مدیریت پروژه های یک شرکت گفته میشود. در این روش، همه پروژه های یک شرکت به عنوان یک مجموعه مدیریت میشوند که به دنبال دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت هستند. مدیریت پورتفولیو به ما کمک می کند تا تمام پروژه های شرکت را بر اساس اهداف و رویکردهای مشترک مدیریت کنیم و به مدیران اجرایی اجازه می دهد تا یک دیدگاه کلی و بلند مدت از فعالیت های شرکت بگیرند. در مدیریت پورتفولیو، اولویت های پروژه ها، منابع موجود و میزان سودآوری پروژه ها مورد بررسی قرار می گیرد. این روش به ما اجازه می دهد تا با داشتن دید کلی بر پروژه های شرکت، میزان سودآوری و بهره وری را افزایش دهیم.

دیدگاه‌ها ۰